Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.90037.120
Hồ Chí Minh36.90037.100
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23165  23165  23265
  EUR  26106.52  26185.08  26839.16
  GBP  29897.92  30108.68  30376.68
  HKD  2915.11  2935.66  2979.61
  JPY  202.56  204.61  210.54
  CHF  22877.32  23038.59  23336.82
  AUD  16263.77  16361.94  16540.63
  CAD  17275.95  17432.85  17623.23
  SGD  16921.08  17040.36  17226.46
  THB  727.84  727.84  758.2