Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.49036.630
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23295  23295  23375
  EUR  26835.5  26916.25  27155.71
  GBP  30354.29  30568.27  30840.22
  HKD  2935.08  2955.77  3000.01
  JPY  204.43  206.49  210.84
  CHF  23329.19  23493.65  23797.66
  AUD  16459.82  16559.18  16739.94
  CAD  17710.07  17870.91  18066
  SGD  16756.21  16874.33  17058.54
  THB  700.6  700.6  729.82