Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.22036.400
Hồ Chí Minh36.22036.380
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23240  23240  23330
  EUR  26299.54  26378.68  26772.45
  GBP  29161.26  29366.83  29628.15
  HKD  2939.02  2959.74  3004.05
  JPY  199.12  201.13  206.16
  CHF  23161.84  23325.12  23626.99
  AUD  16654.74  16755.27  16938.2
  CAD  17199.32  17355.52  17545.01
  SGD  16786.2  16904.53  17089.1
  THB  698.03  698.03  727.15