Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội41.22041.470
Hồ Chí Minh41.22041.450
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23120  23120  23240
  EUR  25514.73  25591.5  26360.12
  GBP  30148.36  30360.89  30631.18
  HKD  2917.7  2938.27  2982.26
  JPY  207.95  210.05  216.2
  CHF  23116.17  23279.12  23675.02
  AUD  15616.94  15711.21  15978.4
  CAD  17286.01  17443  17739.64
  SGD  16828.47  16947.1  17132.2
  THB  748.54  748.54  779.77