Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.26036.480
Hồ Chí Minh36.26036.460
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22675  22675  22745
  EUR  26496.91  26576.64  26818.83
  GBP  29895.67  30106.41  30374.97
  HKD  2867.41  2887.62  2930.91
  JPY  197.27  199.26  201.03
  CHF  22614.71  22774.13  23069.38
  AUD  16996.74  17099.34  17251.87
  CAD  17384.38  17542.26  17769.68
  SGD  16590.69  16707.64  16890.43
  THB  682.88  682.88  711.37