Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.88037.030
Hồ Chí Minh36.88037.010
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22685  22685  22755
  EUR  27654.67  27737.88  27985.29
  GBP  31182.36  31402.18  31682.28
  HKD  2861.63  2881.8  2925.01
  JPY  208.18  210.28  212.15
  CHF  23839.77  24007.82  24319.05
  AUD  17539.34  17645.21  17802.6
  CAD  17624.97  17785.04  18015.6
  SGD  16934.97  17054.35  17240.92
  THB  704.58  704.58  733.98