Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hà Nội36.26036.450
Hồ Chí Minh36.26036.430
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  23330  23330  23450
  EUR  25944.57  26022.64  26750.94
  GBP  29577.24  29785.74  30050.66
  HKD  2937.13  2957.83  3002.1
  JPY  209.89  212.01  219.63
  CHF  22865.23  23026.41  23324.33
  AUD  15888.68  15984.59  16256.3
  CAD  17070.7  17225.73  17518.54
  SGD  16821.41  16939.99  17124.87
  THB  722.85  722.85  753