Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.89037.090
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22740  22740  22810
  EUR  27997.91  28082.16  28360.68
  GBP  31962.61  32187.93  32474.97
  HKD  2860.74  2880.91  2924.09
  JPY  208.99  211.1  212.98
  CHF  23208.86  23372.47  23675.41
  AUD  17559.28  17665.27  17822.8
  CAD  17746.59  17907.76  18139.65
  SGD  17178.23  17299.33  17488.54
  THB  715.11  715.11  744.95