Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Hồ Chí Minh36.74036.920
Tỷ giá Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  22830  22830  22900
  EUR  26265.4  26344.43  26579.26
  GBP  29746.62  29956.31  30223.34
  HKD  2872.76  2893.01  2936.36
  JPY  203.9  205.96  209.26
  CHF  22664.72  22824.49  23120.24
  AUD  16729.96  16830.95  17014.97
  CAD  16963.72  17117.78  17304.94
  SGD  16655.85  16773.26  16956.65
  THB  685.32  685.32  713.91